Midlertidig standsning af avisen

Opret leveringsstop

Skal du ud at rejse og ønsker du derfor at få din avislevering stoppet i en periode, skal du blot udfylde felterne nedenfor. Værdien af de feriestoppede aviser vil blive fratrukket din næste abonnementsregning.

Vær opmærksom på, at i leveringsstop-perioden, har du ikke adgang til e-avisen. Du kan købe adgang til e-avisen ved at kontakte Kundeservice på 9935 3434

Vi skal modtage din anmodning om standsning af avisen senest 3 hverdag før første dage uden avis.


STANDSNINGSPERIODE

Begge dage er inklusiv

Dato Fra
 


Dato til
 DINE OPLYSNINGER