Avisens historie

Morsø Folkeblad udkom for første gang i 1877. Avisen blev stiftet af lokale initiativtagere i bestræbelserne for at samle modstand mod Estrups højreregering der med provisoriske finanslove fastholdt magten imod flertallet i Folketinget.

 

Avisen var dermed i opposition til det hidtil eneste dagblad på Mors, Morsø Avis, der var associeret med Højre. Siden fik øen også en radikal og en socialdemokratisk avis, men siden 1971 har Morsø Folkeblad været områdets eneste lokale dagblad.

 

Morsø Folkeblad blev først udgivet af et aktieselskab, siden af et andelsselskab og fra 1985 atter af et aktieselskab. Alle tre selskaber har imidlertid haft samme formålsparagraf:

 

"Selskabets formål er ud fra et kristeligt og nationalt stade i tilslutning til den demokratiske idé at virke for politisk og folkelig oplysning i frisindet retning, til hvilket formåls fremme selskabet bl.a. udgiver Morsø Folkeblad.”

 

Pr 1. januar 2013 overtog NORDJYSKE Medier avisens aktier. Men kører videre med formålsparagraf.